ગ્રાઉન્ડહોગ ડે 2019 ની આગાહી: પુંક્સસુતાવની ફિલ તેની શેડો જોશે?

ગ્રાઉન્ડહોગ ડે 2019 ની આગાહી: પુંક્સસુતાવની ફિલ તેની શેડો જોશે?

દર વર્ષે, અમેરિકનો, ગ્રાઉન્ડહોગથી શીખવા માટે કંટાળી ગયેલા શ્વાસ સાથે રાહ જુએ છે જો વસંત springતુ વહેલા વહેલા વહેલા આવે તો વહેલા આવે. હા, ગ્રાઉન્ડહોગ ડે ચોક્કસપણે એક વિચિત્ર પરંપરા છે, પરંતુ તે છતાં આપણી પરંપરા છે.હેલ્થકેર કામદારો માટે મફત ફ્લાઇટ્સ

ગ્રાઉન્ડહોગ ડેનો વિચિત્ર ઇતિહાસ 1887 ની સાલમાં શોધી શકાય છે, જ્યારે, પ્રથમ વખત, લોકોએ પેન્સિલવેનિયા, પંક્સસ્યુટાની, ગોબ્બલર નોબ ખાતેના સળિયાથી હવામાનની સલાહ લીધી, ઇતિહાસ.કોમ સમજાવી. તે પછી જ એક અખબારના સંપાદક, જે પુંક્સસુતાવની ગ્રાઉન્ડહોગ ક્લબનો ભાગ બન્યો હતો તે ઘોષણા કરે છે કે પુંક્સસુતાવની ફિલ અમેરિકાનો જ સાચો હવામાન-આગાહી ગ્રાઉન્ડહોગ છે.તે પછી જ તે સંપાદકે તે નક્કી કર્યું હતું કે જો ગ્રાઉન્ડહોગ તેની છાયા જોશે તો શિયાળામાં વધુ છ અઠવાડિયા હશે, હવામાન ચેનલ સમજાવી. જો કે, જો તેણે તે જોયું ન હતું, તો પછી પ્રારંભિક વસંત (તુ (અને ગરમ તાપમાન) માર્ગ પર હતું. અહીં અમે છે, 132 વર્ષ પછી, અને અમે હજી પણ આ ગ્રાઉન્ડ-વસ્તીની સલાહ લઈ રહ્યા છીએ.

ગ્રાઉન્ડહોગ દિવસ હજુ પણ અર્થમાં નથી? ઠીક છે, તે ખરેખર કરવાની જરૂર નથી. ફક્ત તેની સાથે રોલ કરો અને ગ્રાઉન્ડહોગ દિવસને નીચેની તમામ તથ્યો સાથે વ્યવસાયિકની જેમ ઉજવો.બધી સમાવિષ્ટ ક્રુઝ લાઇનો