મજુર દિન

એરબીએનબીએ શાંત, કુદરતથી ભરેલા મજૂર દિવસના વિકેન્ડની શોધમાં મુસાફરોમાં મોટો વધારો જોયો

આ લેબર ડે વીકએન્ડ પર વેકેશન પર જતા મુસાફરો એરબોનબીના નવા ડેટા મુજબ, હજી પણ ઘરની નજીક રહેતા, દૂરસ્થ સ્થળો અને અનન્ય સ્થળોની પસંદગી કરી રહ્યા છે.

યેલપ (વિડિઓ) મુજબ યુ.એસ. માં લેબર ડે વીકએન્ડની ઉજવણી કરવા માટેના 10 શ્રેષ્ઠ સ્થાનો

યેલપે લોકપ્રિયતાના આધારે, છેલ્લા મિનિટના સફર આયોજકો માટે યુ.એસ. માં શ્રેષ્ઠ લેબર ડે વીકએન્ડ સ્થળોમાંથી 10 ગોળ મેળવ્યા.