શા માટે તમારે ફ્રીજમાં શેમ્પેન સ્ટોર ન કરવું જોઈએ

શા માટે તમારે ફ્રીજમાં શેમ્પેન સ્ટોર ન કરવું જોઈએ

તેને ઠંડુ રાખો ... પણ બહુ ઠંડુ નહીં.જો તમે તાજેતરમાં શેમ્પેઇનની બોટલ ખરીદી છે, તો હમણાં તમારા ફ્રિજમાં બેસવાની સંભાવના વધારે છે. છેવટે, કોઈને ગરમ શેમ્પેઇન પસંદ નથી.પરંતુ જો તમે તમારા શેમ્પેઇનને ફ્રિજમાં સ્ટોર કરવા જઇ રહ્યા છો, તો ખાતરી કરો કે તમે તેને ખૂબ લાંબા સમય સુધી રાખતા નથી, કારણ કે તમે સ્વાદને બગાડતા હોઈ શકો છો.

નેવાર્ક એરપોર્ટ પર રેસ્ટોરન્ટ

મોટ અને ચેન્ડોન વાઇનમેકર મેરી-ક્રિસ્ટીન ઓસ્સેલિનને કહ્યું હફિંગ્ટન પોસ્ટ : જો તમે ખરીદીના ત્રણથી ચાર દિવસની અંદર તમારી શેમ્પેન (અથવા સ્પાર્કલિંગ વાઇન) ની બોટલનો આનંદ લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો, તો બોટલને રેફ્રિજરેટરમાં સંગ્રહિત કરવાનું સારું છે.પરંતુ તે ત્રણ કે ચાર દિવસ પુરા થયા પછી, ભેજનું પ્રમાણ ભેજના અભાવને કારણે બદલાવાનું શરૂ થાય છે.

ન્યુ ઝિઝલેન્ડ માર્ગ ટ્રિપ્સ